Rīgas 19. vidusskolas interešu izglītība

Flotes ielā 8, Daugavgrīvā, LV- 1016
tel. 67435096, tel., fakss 67435095, 19vs@riga.lv

Smaller Default Larger

 3-7 gadi

Pedagogs: Kristīne Gaile

  Mūzikas māksla palīdz risināt estētiskās audzināšanas uzdevumus, tā māca uztvert, izjust un izprast skaisto dabā, sadzīvē, cilvēku savstarpējās attiecībās. Tā māca novērtēt labo un ļauno apkārtējās dzīves parādībās. Estētiskās audzināšanas uzdevums ir sekmēt labas gaumes attīstīšanu.

  Viens no pirmajiem estētiskās audzināšanas uzdevumiem ir attīstīt bērna spējas uztvert apkārtējās vides skaistumu. Bērna estētiskā audzināšana ir veicama pakāpeniski - jo bērns ir mazāks, jo mazāk viņš prot atšķirt skaisto no neglītā, niecīgākā apjomā izpaužas patika un nepatika, vairāk ierobežotas ir arī viņa jaunrades spējas. Mūzikā bērns mācās uztvert dažādus raksturus un mākslas tēlus, jo tā izraisa daudzveidīgas asociācijas, spēj izsaukt neparastas atbildes reakcijas.
Pirmsskolas muzikālā audzināšana cenšas bagātināt bērna personību, iepazīstinot viņu ar skaņas un mūzikas pasauli, tā neizvirza par mērķi profesionālu apmācību. Par bērna muzikalitāti, pirmkārt, liecina interese par mūziku, emocionālā atsaucība pret to, tikai pēc tam muzikālā dzirde, atmiņa, ritma izjūta.
Programmas īstenošanas uzdevumi
- Attīstīt bērnu radošās spējas;
- Audzināt estētisko gaumi;
- Iepazīstināt ar mūzikas pamatjēdzieniem;
- Iepazīstināt ar nacionālajām kultūras tradīcijām ( krievu un latviešu);
- Iepazīstināt ar dazādiem mūzikas instrumentiem;
- Attīstīt ritmisku dzirdi;
-Dziedāt dziesmas no galvas;
- Apgūt vienkāršas dējas elementus;
- Audzināt bērnos mīlestību.