Rīgas 19. vidusskolas interešu izglītība

Flotes ielā 8, Daugavgrīvā, LV- 1016
tel. 67435096, tel., fakss 67435095, r19vs@riga.lv

Smaller Default Larger

 4-14 gadi

Pedagogs: Kristīne Katinska

   Lego pulciņā darbojas bērni trīs vecuma grupās. Pulciņa nodarbībās bērni attīsta savas radošās un intelektuālās spējas, veicina domāšanu un atmiņu. Pirmsskolas vecuma bērniem (4-6 gadi) lego nodarbības dod pirmo ieskatu matemātikas, krāsu mācības un kompozīcijas pamatos, attīsta loģisko domāšanu, radošumu  un pirkstu veiklību. Regulāri pulciņa audzēkņu radošie darbi tiek izvietoti tematiskās izstādēs centra telpās, kuru iekārtošanā vienmēr piedalās arī paši audzēkņi.
  Vidējās grupas (7-12 gadi) bērni pulciņa nodarbībās jau veic augstākas sarežģītības pakāpes uzdevumus, strādājot gan ar konstruktoriem, gan lego klučiem, regulāri piedalās konkursos.
   Trešajā grupā (8-14 gadi) darbojas bērni, kuriem paralēli konstruēšanai pēc instrukcijām un radošiem darbiem ar lego klučiem, ir interese arī par programmēšanas pamatiem. Nodarbībās tiek iekļauta Mindstorm robota konstruēšana un darbs ar programmatūru.
   Lego pulciņā bērni var apvienot izklaidi ar diezgan sarežģītu darbu, apgūstot arhitektūras veidus, apzinot Latvijas un pasaules kultūras, izzinot un pētot dabu, tehniku, kā arī daudz ko citu. Regulāra darbošanās pulciņā paaugstina pašapziņu un trenē pacietību.
Nodarbības grupā veido pieredzi strādāt kolektīvā, sadarboties, savstarpēji saprasties un dalīties, kā arī saudzēt un izvērtēt savu un citu bērnu darbus. Pulciņā katram bērnam tiek veltīta individuāla uzmanība, izvērtējot viņa individuālās spējas, tiek doti arī dažādas sarežģītības pakāpes uzdevumi.