Smaller Default Larger

4-6 gadi

Pedagogs: Irina Gorina

   Aicinām pirmsskolas vecuma bērnus mācīties vizuālās mākslas pulciņā.
   Bērns aug un attīstās ģimenē, noteiktā sociālā vidē. Ir ļoti svarīgi ļaut viņam izteikties zīmējot, jo tā bērns izsaka sevi, savu attieksmi pret pasauli, lietām notikumiem, vēl nemācēdams rakstīt. Vecāku nepietiekama vērība pret šo procesu aizkavē interesi par zīmēšanu un attīstību.
  
   Vizuālās mākslas pulciņa nodarbībās pirmsskolas vecuma bērni varēs:
   -Attīstīt tēlaino domāšanu;
   -Attīstīt motoriskās iemaņas;
   -Veicināt radošu tieksmi pret darbu;
   -Veidot prasmi vērot, salīdzināt, pamanīt;
   -Radīt pozitīvas emocijas pret mākslu;
   -Izprast tēlotājmākslas veidus un žanrus;
   -Apgūt elementārās zināšanas un iemaņas zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā, kompozīcijā;
   -Apgūt iemaņas ātri un pareizi sagatavot nepieciešamos materiālus un darbarīkus darbam;

Nodarbībām ar bērniem ir ērts kabinets, krāsas, otas, uzskates līdzekļi un citi piederumi.