Smaller Default Larger

   Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola īsteno projektu “Svinam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu - sports un radošums”. Projekts tiek finansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projekta ietvaros no 22.aprīļa līdz 30.aprīlim ir lieliska iespēja uzspēlēt  lielformāta spēles abās iestādes ēkās - skolā, Miglas ielā 9 un interešu izglītības telpās, Flotes ielā 8, Rīgā. Laiks starp nodarbībām un stundām paiet ātri, aizraujoši un draudzīgā atmosfērā. Bērni spēlē lielformāta sporta spēli, spēles “Mērķis”, “Latvijas daba”, “Dambreti” un atmiņas spēli.

   Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola īsteno projektu “Svinam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu - sports un radošums”. Projekts tiek finansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

   Projekta ietvaros no 22.aprīļa līdz 30.aprīlim notiek nozīmīšu gatavošanas darbnīcas, kurās Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas skolēni un interešu izglītības audzēkņi var radoši izpausties un izveidot savu unikālo nozīmīti. Bērni ar lielu aizrautību zīmē Latvijai veltītus skaistus, miniatūrus zīmējumus nozīmītēm un izgatavo to.

   23.aprīlī plkst. 14.00 - 18.00 Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas interešu izglītībā, Flotes ielā 8, Rīgā norisinājās  dambretes turnīrs.
   Turnīrs paredzēts iesācējiem, bez profesionālas pieredzes. Turnīrā piedalījās 28 dalībnieki, kuri sacentās trijās kategorijās, atsevišķi zēni un meitenes.

No 15.-20.septembrim Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas skolēniem notika nodarbības dažādās jomās interešu izglītības skolotāju vadībā. Apgūtais kādā no mācību priekšmetiem var būt noderīgs interešu izglītībā, vai arī apgūtais interešu izglītībā var noderēt kādā mācību priekšmetā, kā arī nākamās profesijas izvēlē. 

Mācību gads ir paskrējis.

Pagājis arī maija mēnesis ar ziedošajiem ķiršiem, plūmēm, ābelēm , tulpēm, maijpuķītēm, ceriņiem, meijām un Vasarsvētkiem.

Pēc  vairāku gadu pārtraukuma ,  28.maijā Kultūras un atpūtas centrā “Imanta” mūsu interešu izglītības muzikālie kolektīvi un tērpu skate izkrāsoja šo dienu mācību gada noslēguma koncertā “Izkrāso šo dienu !”

Laipni aicināti apskatīt floristikas audzēkņu un skolotājas Ligitas Kajakas kopīgo izstādi “Viens zieds” Rīgas Bolderājas Jaunajā pamatskolā, Miglas ielā 9, Rīgā.

Darbu veidošanai izmantoti dabas materiāli, sizālis, krāsainas lentītes, stieple un PVA līme.

Darbi izdevušies koši, pavasarīgi un lieliski iederas skolas telpās.

Paldies floristikas skolotājai Ligitai Kajakai un viņas audzēkņiem par radošumu un rūpīgumu darbu veidošanā.

5.janvārī pl.12.00-14.00 notika radošās darbnīcas bērniem Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas interešu izglītības telpās, Flotes ielā 8, Rīgā. Divas stundas dalībnieki ar lielu aizrautību darbojās četrās darbnīcās.

   Origami darbnīcu vadīja Linda Suhanova un Jolanta Stafecka un ierādīja, kā izveidot no papīra zvaigznes un tās izdekorēt. Radoši izpausties un gleznot ar stikla krāsām varēja stikla darbnīcā Ingas Jaunzemes- Grīnvaldes vadībā.

  Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola 2022.gada 24.novembrī sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi Rīgas kultūras centrā “Iļģuciems” organizēja Rīgas vokālistu konkursu “Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…”. Konkursā piedalījās  vispārējās izglītības, speciālās izglītības, interešu izglītības iestāžu vokālā žanra solisti un vokālie ansambļi ar vienu vai divām dziesmām latviešu valodā.

   Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola īsteno projektu “Izzini un iepazīsti seno Bolderāju”. Projekts tiek finansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt Bolderājas un Daugavgrīvas apkaimes iedzīvotāju saliedētību, piederības izjūtas stiprināšanu, demokrātiskas nacionālas valsts vērtību izpratni, latviešu valodas vides stiprināšanu un caur apkaimes vēstures un  kultūrvides izzināšanu.

   Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola no 5.oktobra īsteno projektu “Izzini un iepazīsti seno Bolderāju”. Projekts tiek finansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

   Projekta mērķis ir veicināt Bolderājas un Daugavgrīvas apkaimes iedzīvotāju saliedētību, piederības izjūtas stiprināšanu, demokrātiskas nacionālas valsts vērtību izpratni, latviešu valodas vides stiprināšanu un caur apkaimes vēstures un  kultūrvides izzināšanu.