Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas Interešu izglītība

Flotes ielā 8, Daugavgrīvā, LV- 1016
tel. 67435096, tel., fakss 67435095, r19vs@riga.lv

Smaller Default Larger

Atstarot js   Par godu Latvijas dzimšanas dienai ir izveidotas divas izstādes ar kopīgu nosaukumu “Daugavgrīvas stāsti”, kuras apskatāmas Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas  telpās, Miglas ielā 9 un interešu centra telpās,Flotes ielā 8. Izstādē ir eksponētiradošajās darbnīcās veidotie darbi.  Darbnīcas notika no š.g. 11.oktobra sabiedrības integrācijas projekta “Vēsture mums līdzās” ietvaros.

 

   Izstādē eksponēti vizuālās mākslās, vizuāli plastiskās mākslas, foto un floristikas darbi, to tematika ir veltīta Latvijai. Projektā iesaistījās audzēkņi no dažādām interešu izglītības programmām. Visvairāk darbu tika izveidoti “Kuģīšu darbnīcās”, jo tēma bija rosinoša un varēja daudzveidīgi izpausties. Tika pētīta Daugavgrīvas cietokšņa vēsture saistībā ar Brīvības cīņu notikumiem. Audzēkņi  attēloja cietoksni savos zīmējumos un veidojumos.

   Patriotu nedēļas laikā no 9.novembra līdz 17.novembrim visi tika aicināti izveidot apsveikuma kartiņas ar novēlējumiem Latvijai dzimšanas dienā. Bērni nesa kartiņas uz interešu centra pastkastīti un sūtīja kartiņu foto.

   Gaismiņas - gaismas lukturīšus Latvijai bērni veidoja gan mājās, gan individuālajās nodarbībās. Kopīgi pētījam latviešu tautas ornamentus un darbus dekorējām ar skaistajiem rakstiem. Gaismas lukturīšus ar izgaismotām latviešu rakstu zīmēm iedegsim Latvijas dzimšanas dienā.

   Paldies visiem izstādes dalībniekiem, apsveikuma kartiņu, gaismas lukturīšu autoriem un pedagogiem par radošumu un piedalīšanos izstādes veidošanā!

   Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas interešu izglītības nodarbības apmeklē dažādu tautību bērni un jaunieši. Ar projekta palīdzību vēlamies nojaukt barjeras starp dažādām nacionalitātēm,  kuras rada dažādās valodas un mentalitātes atšķirības, vienojot kopīgās aktivitātēs.

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības kopīgo valstisko vērtību izpratnicaur vēstures un kultūrvides izzināšanu.

Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola īsteno projektu “Vēsture mums līdzās”. Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Foto no L.Madernieces, I.Gorinas, I.Grīnfeldes, K.Katinskas, L.Kajakas, O.Trushkovas, D.Timulesun I.Grīnfeldespersoniskā arhīva

Informācijusagatavoja:

projekta vadītāja Dace Timule