Smaller Default Larger

 

 

 

Direktore: Ruta Dzene (apmeklētāju pieņemšana- iepriekš piesakoties), t.67435095

Direktora vietnieks mācību-audzināšanas darbā: Iveta Grīnfelde (apmeklētāju pieņemšana, iepriekš piesakoties) t.67435095

Direktora vietnieks: Ilgona Vulāne, t.67435096 (apmeklētāju pieņemšana- iepriekš piesakoties )

Izglītības metodiķis: Dace Timule, t.67435096