Smaller Default Larger
   1. aprīlī  Rīgas Imantas vidusskolā notika Rīgas mūsdienu un citu deju žanru kolektīvu skate-  konkurss. Skatē piedalījās 5.-9. klašu grupas no Centra, Ziemeļu, Kurzemes un Zemgales rajoniem. Pavisam 18 deju kolektīvu  visas dienas garumā sniedza žūrijas izvērtēšanai katrs divus priekšnesumus.
   BJC ,,Bolderāja’’ deju studijas ,,Diamond’’ dejoja dejas ,,Pamestie’’ un ,,…par mīlestību bez vārdiem’’. Konkursā piedalījās un uz skatuves dejoja visi 20 dejotāji.
Deju studija  ,,Diamond’’ skolotājas Tatjana Čilikinas vadībā vienīgie šajā dienā ieguva pirmās pakāpes diplomu. Apsveicam mūsu talantīgo skolotāju un viņas audzēkņus!