Smaller Default Larger

Capture   Konkursā tika iesniegti 377 darbi – 247 vizuālās mākslas un 130 vizuāli plastiskās mākslas darbi.  Mūsu izglītības iestāde  konkursā piedalījāmies ar 9 vizuālās mākslas darbiem un 10 vizuāli plastiskās mākslas darbiem , no kuriem 6 bija grupu darbi.

   Lepojamies ar audzēkņu lieliskajiem darbiem un paldies pedagogiem Dacei Timulei, Ivetai Bērziņai , Irinai Gorinai, Olgai Truschkovai, Ingai Jaunzemei – Grīnvaldei!

   Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa- izstādes “Zeme mūsu rokās “ 1.kārtas darbu katalogs apskatāms :

https://www.intereses.lv/rigas-vizualas-un-vizuali-plastiskas-makslas-konkursa-izstades-zeme-musu-rokas-1-kartas-darbu-katalogs/  

 

Uz 2. kārtas izstādi izvirzīti 1. un 2. pakāpes darbi, kopumā 282.

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes “Zeme mūsu rokās” 2. kārtas izstāde būs apskatāma kultūras pilī “Ziemeļblāzma” no 2021. gada 9. jūnija.

No mūsu izglītības iestādes uz 2.kārtu izvirzīti :

 Marijas Rudņevas darbs ,,Klusums ”, pedagogs Irina Gorina

 Alīnas Samsonovas darbs ,, Neaiztiec roņus!” , pedagogs Irina Gorina

 Gabriellas Matsulevičas darbs ,,  Es redzu skaistumu”, pedagogs Irina Gorina

 Alekseja Gnatenko  darbs ,, Pēdējais sniegs pavasarī”, pedagogs   Iveta Bērziņa

  Ņikoli Nagles  darbs ,, Novembra migla”, pedagogs Iveta Bērziņa

 Grupas darbs,,  Latvija. Mana.” (6 autori) Darja Gonogina, Marija Maskaļčuka, Darja   Pomeļņikova, Elizabete Vdovina, Darja Konstantinova Ruslana Kručkeviča, pedagogs  Iveta Bērziņa

  Darjas Pomeļņikovas darbs ,, Vecmāmiņas mantojums”, pedagogs   Iveta Bērziņa

 Grupas darbs  ,, Ganībās ”(6 autori) Melissa Ļevencova, Nikola Pavloviča, Violetta Balobanova, Miķelis Graudiņš, Emiliya Khomich, Eļizaveta Artamonova , pedagogs  Dace Timule

 Ķirzaka Nikolas Pavlovičas darbs ,, Ķirzaka”, pedagogs  Dace Timule 

 Kopdarbs ,, Mežs” (3 autori) Miķelis Graudiņš, Melissa Ļevencova, Violetta Balabanova, pedagogs  Dace Timule

 Grupas darbs ,, Zivis” (6 autori) Violetta Balabanova, Miķelis Graudiņš, Nikola Pavloviča, Melissa Ļevencova, Andrejs Konkels, Emiliya Khomich , pedagogs  Dace Timule

  Tamāras Drices darbs  ,, Raža” , pedagogs Olga Trushkova

Kopdarbs ,, Stārķis uz jumta – laime mājās” (3 autori) Bogdans Kručkevičs, Ruslana Kručkeviča , pedagogi  Irina Gorina , Iveta Bērziņa

 Kopdarbs ,, Latvijas dārzi” (3 autori) Elizabete Kolbase, Amanda Krasovska, Viktorija Aišegila Nesanira , pedagogs  Olga Trushkova

,, Bākas kā mantojums ”Annas Kapacinas darbs ,,  Bākas kā mantojums ”, pedagogs   Olga Trushkova

Lepojamies ar Jums !

 

Informāciju sagatavoja

Ilgona Vulāne

direktores vietniece