Smaller Default Larger

tonispustonis 5   Starptautiskais vokālais konkurss "TONIS PUSTONIS"  norisinājās 14.maijā Tukumā. Uz skatuves uzstājās dziedātāji ar skanīgām balsīm no 5 līdz 22 gadu vecumam.  Žūrijai — K.Binderei-Čoderei, A.Bumbierim, G.Menģelei, I.Grietinai-Dārziņai un A.Greidānei  bija grūti izvēlēties pašus labākos, jo konkurence bija liela un izpildījums kvalitatīvs.

 

   Grupa "Tutti" ieguva 2.vietu (7-9.g.v.), grupa "Collage" 1.vietu (10-13.g.v) un Grand Prix, grupa "Notis" 1.vietu un Grand Prix , solisti Alise Olīvija Černova un Paula Seimuškina  -3. vietu ,  Nataliya Artamonova -1.vietu,  Lāce Elza-1.vietu un Grand Prix. Konkursā tiks piešķirtas trīs GRAND PRIX balvas izcilākajiem solistiem un trīs GRAND PRIX grupām.  Puse no tām  atbrauca uz  Rīgu ar  mūsu dziedātājiem.

Sveicam un lepojamies ar Jums !

Informāciju sagatavoja :

Vokālās studijas “Kantilēna”pedagogs Irina Parahņeviča

Foto no I. Parahņevičas personīgā arhīva