Smaller Default Larger

Balsis 1   Uz Rīgas vokālās mūzikas konkursa ,, Balsis 2023” otro kārtu tika  izvirzīti divpadsmit labākie A grupas un divpadsmit labākie B grupas vokālie ansambļi. Mūsu dziedātājus no Balss attīstības studijas ,,Kantilēna” grupu ,,Notis” varēja dzirdēt  Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils” 3.martā .

   Mūsu dziedātāji  startēja B grupā . Dziedātāji kopā nodemonstrēja augstu vokālo sniegumu un ieguva 1.pakāpes diplomu.

Viņi dziedāja savas grupas biedra Eduarda Rediko aranžēto dziesmu. Ar savu dziedājumu dziedātāji vēlējās  iepriecināt savu grupas biedru . Viņiem tas izdevās !

Sveicam un lepojamies ar Jums !

Informāciju sagatavoja :Ilgona Vulāne

Direktores vietniece izglītības jomā

Foto no pedagoga Irinas Parahņevičas personīgā arhīva